nutrix

הרצאות

מגוון הרצאות בנושא תזונה בכלל ותזונת ספורט בפרט. ההרצאות בנושא תזונה יתנו ערך רב לציבור הרחב ולספורטאים הישגיים.

עולם הדיאטות

למה זה לא עובד? למה כל כך קשה לרדת? מה עושים שנתעים במשקל? ממה צריך להיזהר על מנת לא פגוע בחילוף החומרים? ואיך לרדת נכון?

תוספי תזונה בספורט

מה הם החסרים התזונתיים הנפוצים של ספורטאים צעירים? איך ניתן לתת מענה בעזרת התזונה ומתי צריך לשקול תוספי תזונה? התאמה לגיל ולדרישות התזונתיות.

דימוי גוף

בספורט אסתטי יש משמעות גדולה לשיח על נושא דימוי הגוף. בהרצאה נעמיק במושג דימוי הגוף ונעבור על כמה דרכים לפתח דימוי גוף חיובי.

Scroll Up