nutrix

תזונה כהכנה ובמהלך משחקים

הדגשים החשובים לתזונה של ספורטאים על מנת לספק אנרגיה טובה בלי להכביד על הגוף ובלי להגיע למצבים של נפילת אנרגיה במהלך המשחק/תחרות. המלצות וטיפים פרקטים לשלבי האכילה ביחס ליום משחק/תחרות.

Scroll Up