nutrix

הרצאה – תזונת ספורט לספורטאים צעירים

תזונה מותאמת לאימונים הינה כלי חשוב בדרך להצלחה. הקפדה על תזמון האכילה ובחירה נכונה של מזונות המתאים לספורט, היא אחד הכלים החשובים לשפר את ההישגים ולהימנע מפציעות ספורט. בשל הגיל הצעיר של הספורטאים ושגרת אימונים אינטנסיבית, חשיבות תזונת ספורט נכונה הינה קריטית אף יותר לשמירה על התפתחות תקינה של הספורטאים ובריאותם
בהרצאה נשים דגש על תזונה בריאה באופן כללי, מה מומלץ לבחור ואיך נראית הצלחת המנצחת. מהי תזונת ספורט באופן ספציפי, מה אוכלים לפני ואחרי הפעילות עם דגש על דוגמאות פרקטיות לסדר יום.

Scroll Up