nutrix

הנחיות תזונה לחיזוק מערכת החיסון

לתזונה חשיבות עליונה בשמירה על מערכת החיסון, עם זאת, דווקא כאשר עומס האימונים עולה מערכת החיסון עלולה להיות חלשה יותר. בהרצאה נפרט את הסיבות לפגיעת האימונים במערכת החיסון ונתמקד איך עוברים את התקופה הקשה בצורה הטובה ביותר. נתן דגש על המלצות לסוגי מזונות המחזקים את מערכת החיסון ונענה על השאלה “האם צריך לשלב גם תוספים תזונה?”.

Scroll Up